SZANOWNI RODZICE

Opłaty za przedszkole uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca

przelewem bądź gotówką.

Kierownik gospodarczy nalicza opłaty i kwoty przesyła emailem lub osobiście można zgłosić się po wydruk.

Stawka żywieniowa od 01.09.2019 r. – 9,00 zł. (3 posiłki).

Terminy wpłat za przedszkole wywieszone są na parterze przy pokoju kierownika gospodarczego i na stronie internetowej. Poniżej termin wpłat w tym miesiącu oraz numery kont bankowych:

08.01.2020 r. środa 9.00 – 17.00

09.01.2020 r. czwartek 7.30 – 15.30

10.01.2020 r. piątek 7.30 – 15.00

Numery kont bankowych Publicznego Przedszkola Nr 22

Żywienie – 42 1030 1508 0000 0005 5073 4079

Rada Rodziców – 61 1440 1387 0000 0000 1393 1836