S Z A N O W N I R O D Z I C E!

Opłaty za przedszkole można dokonywać gotówką

u kierownika gospodarczego w następujących

dniach:

06.03.2020 r. piątek 7.30- 15:30
09.03.2020 r. poniedziałek 7.30 – 17:00
10.03.2020 r. wtorek 7:30 – 15.30

przerwa w godz. 11.00 – 13.00