W związku z zaleceniem niewychodzenia z domu dla osób będących w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19, pozbawionych opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów –  przy Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”.
Misją zespołu jest realizacja spraw niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu – zakup leków, produktów spożywczych, wyrzucenie śmieci,  zabezpieczenie paczek żywnościowych itp.
Wszyscy potrzebujący mieszkańcy Włoch – osoby starsze lub narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa, a pozbawione opieki jw. mogą zwracać się o pomoc telefonicznie:
(22) 443-44-98
Działania Zespołu gwarantują zachowanie wszystkich koniecznych w czasie stanu epidemii środków bezpieczeństwa.
Dbajmy o siebie pamiętając o innych!