Całością procesu dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczego w naszym przedszkolu kieruje wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna.
Ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe by sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom dzieci oraz wzbogacić swój warsztat pracy z dzieckiem.
Przestrzegamy Praw Dziecka. Staramy się , by każde dziecko miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, zaufania i tolerancji.
Wśród zatrudnionych nauczycieli tylko dwie nauczycielki posiadają niepełne wyższe, kierunkowe wykształcenie pedagogiczne.
Również zatrudniani w naszej placówce instruktorzy zajęć dodatkowych posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.
Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy z Państwa dziećmi.