DYŻUR WAKACYJNY 2022

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego:

 • Zapisów dokonujecie Państwo za pośrednictwem strony https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/
 • Harmonogram zapisów oraz terminy dyżurów znajdziecie Państwo pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne
 • WAŻNE– dzieci z naszego Przedszkola nie są automatycznie zapisywane na dyżur (jednak mają pierwszeństwo w stosunku do dzieci z innych placówek). Musicie Państwo dokonać zapisu przez system. W przypadku brak zapisu będzie to oznaczało, że dziecko nie będzie brało udziału w dyżurze w Naszym Przedszkolu.
 • Przedszkole nie wydaje haseł do systemu. Możecie Państwo skorzystać z opcji logowania za pomocą loginu i hasła, z którego korzystaliście Państwo podczas rekrutacji lub zalogować się poprzez wprowadzenie numeru PESEL dziecka, jego imienia oraz nazwiska.
 • W systemie możecie Państwo wprowadzić dane dotyczące rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola, które będzie brało udział w dyżurze wakacyjnym.
 • Możecie Państwo określić preferowane terminy w ramach w ramach jednego 3-tygodniowego turnusu (np. tylko jeden tydzień, dwa tygodnie lub pełny turnus).
 • Możecie Państwo dokonać wyboru kilku placówek w ramach jednego turnusu (w przypadku niezakwalifikowania się do placówki pierwszego wyboru system weźmie pod uwagę kolejne wskazane placówki).
 • Wygenerowany przez system wniosek możecie Państwo podpisać profilem zaufanym lub podpisać wersję papierową i dostarczyć ją do Placówki, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie. UWAGA- wymagany jest podpis tylko jednego rodzica.
 • Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w dniach 10-24 maja (otrzymacie Państwo maila z naliczeniem. Proszę zwrócić uwagę, że w maju osoby zapisujące dziecko na dyżur będą musiały liczyć się z kosztami żywienia za lipcowy dyżur wakacyjny oraz majowe żywienie w Przedszkolu). Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem dziecka z dyżuru w Placówce.
 • Proszę pamiętać, że nasze Przedszkole zobowiązane jest do udzielania informacji oraz przygotowania naliczeń finansowych dotyczących dyżuru w naszej Placówce. W przypadku dokonania zapisów w innych terminach niż nasz (w innym Przedszkolu) wybrana placówka odpowiada za kwestie związane z dyżurem.
 • Przypominam, że nasze Przedszkole dyżuruje w okresie od 4 do 22 lipca. Od 23 lipca do 31 sierpnia nasze Przedszkole będzie zamknięte.

SZANOWNI PAŃSTWO,poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawę.W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola.Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.W naszym Przedszkolu opieka wakacyjna będzie sprawowana w terminie:04.07.2022r.-22.07.2022r.Przerwa wakacyjna odbędzie się w terminie:25.07.2022r. – 31.08.2022r.

W tym czasie przedszkole nie organizuje opieki.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Państwo,

poniżej umieszczone zostały dokumenty na temat rekrutacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, pozdrawiamy!