UWAGA RODZICE!!!

W dniach od 28.02.2023r.(wtorek) do 6.03.2023r. (poniedziałek) do godz. 16. 00 jest potwierdzanie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu.

Niezłożenie deklaracji skutkuje rezygnacją z uczęszczania do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Druk potwierdzenia woli znajduje się na naszej stronie internetowej www.przedszkole22.waw.pl w zakładce „Aktualności” oraz w zakładce „Rekrutacja”. Druk można także otrzymać w przedszkolu.