3 LATKI   I   4 LATKI

3 latki 
Materiały 16.06.2020
Posłuchaj piosenki:
 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki. 
Nowe słownictwo:
baby -dziecko 
mommy- mamusia
daddy- tatuś
grandma- babcia
grandpa-dziadek 
shark- rekin 
Obejrzyj filmik 2 lub 3 razy:
W trakcie oglądania wykonuj czynności z piosenki. 
 
Karta pracy (zał Shark Family):
Pokoloruj rodzinkę rekinów. Czy potrafisz nazwać po angielsku członków rekiniej rodziny?
Materiały 9.06.2020
Posłuchaj piosenki:
 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki. 
Powtórzenie słownictwa:
fast (szybki)- slow (powolny)
big (duży)- small (mały)
Obejrzyj filmik: 
Kształty ( shapes): circle (koło), square (kwadrat), triangle (trójkąt)
 
W trakcie oglądania staraj się powtarzać nazwy kształtów oraz ,rysować' kształty paluszkiem w powietrzu tak jak jest to pokazane w piosence.
Zadanie: 
Rozejrzyj się dookoła i spróbuj odnaleźć i nazwać po angielsku kształty z piosenki (circle, square, triangle).
Materiały 2.06.2020
Obejrzyj kilka razy filmik z piosenką 'The wheels on the bus': 
Karta pracy (zał msw-wheels-on..):
Pokoloruj autobus i jego brakujące części. Przyklej na autobus to czego na nim brakuje:
wheel (koło)
doors (drzwi)  
wipers (wycieraczki)
signals (światła)
horn (klakson)
motor (silnik)
people (ludzie)
baby (dziecko)
mommy (mamusia)
Posłuchaj piosenki 2 lub 3 razy: 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki.
Posłuchaj piosenki o kształtachhttps://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M  W trakcie słuchania powtarzaj nazwy kształtów.
Materiały 26.05.2020
Kształty- wprowadzenie słownictwa.
 
Obejrzyj kilka razy filmiki: 
Karta pracy (zał shapes):
Pokoloruj kształty z karty pracy. Spróbuj nazwać kształty i ich kolory po angielsku. 
Powtórzenie materiału:
W trakcie oglądania spróbuj liczyć (1-10) i wykonywać czynności z piosenki. 
Materiały 18.05.2020
Obejrzyj filmiki:
 https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4  W trakcie oglądania spróbuj powtarzać kolory.
Karta pracy ( zał palette). Pokoloruj paletę na kolory z filmiku. Spróbuj nazwać kolory po angielsku.
Powtórzenie słownictwa- fast, slow.
Obejrzyj 2 lub 3 razy filmik o środkach transportu, które poruszają się fast (szybko), slow (powoli): https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c 
Materiały 11-15.05.2020
Posłuchaj piosenki o pluszowym misiu:
Pokoloruj misia (zał Teddy bear) a następnie spróbuj nazwać jego części ciała po angielsku: eyes, ears, nose, arm, leg.
Posłuchaj 2 lub 3 razy piosenki o zwierzątkach. Spróbuj powiedzieć po angielsku jakie zwierzątka pojawiły się w piosence.
Materiały 04-08.05.2020
Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę, którą witamy się w przedszkolu. (załącznik How are you song) 
Posłuchaj kilkakrotnie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
W trakcie słuchania wykonuj czynności, które pojawiają się w piosence.
Posłuchaj kilkakrotnie nowej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg
Tłumaczenie tekstu piosenki: 
Who took the cookie from the cookie jar? Kto wziął ciasteczko ze słoika?
Panda took the cookie from the cookie jar? Panda wzięła ciasteczko ze słoika.
Who me? Kto ja?
Yes, you!  Tak ty!
Not me!    Nie ja!
Then who?  Więc kto?
Karta pracy: Połącz ciasteczko ze zwierzątkiem, które wzięło je ze słoika. Spróbuj nazwać zwierzątka po angielsku.  (załacznik 3: Who took the cookie)
Załączniki:
Piosenka:
Materiały 27-30.04.2020
Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę, którą witamy się w przedszkolu. (załącznik How are you song) 
Posłuchaj kilka razy piosenki o przedstawianiu się w języku angielskim: 
Spróbuj odpowiedzieć po angielsku na pytanie z piosenki: „What’s your name? My name is….”
Powtórzenie słówek fast/ slow:
 Obejrzyj filmik 2 lub 3 razy: https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k
W trakcie oglądania wykonuj czynności z piosenki fast (szybko), slow (powoli).
Karta pracy (załącznik fast slow): pokoloruj obrazki a następnie nazwij je po angielsku: samochód -fast, żółw- slow.
Posłuchaj piosenki o liczbach 1-12 (załącznik Numbers 1 to 12 Song)
W trakcie słuchania spróbuj liczyć oraz podskakiwać gdy usłyszysz daną liczbę.
Number song
Materiały 20-24.04.2020

Materiały 07.04.2020-10.04.2020
materiały 7.04.2020
Karty pracy:
j_ang

Materiały 30.03.2020-03.04.2020
Posłuchaj piosenki o tęczy.https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

Karta pracy: pokoloruj tęczę na kolory wymienione w piosence (red, orange,yellow, green, blue, purple, pink). Nazwij kolory z tęczy po angielsku. (załącznik 1 -tęcza)
Posłuchaj piosenki 'Superhero'. W trakcie sluchania spiewaj i wykonuj czynności z piosenki: jump (skakać), run (biegać), hide (chować się), cook (gotować), stretch (rozciągać się), climb (wspinać się), swim (pływać) , fly (latać). (załacznik 2 – I’m a Superhero piosenka).
Posłuchaj piosenki Head and Shoulders:
Karta pracy (Head and Shoulders załącznik 3): pokoloruj części ciała wymienione w piosence 'Head and Shoulders'. Nazwij po angielsku części ciała z karty pracy.
Posłuchaj piosenki 'How many fingers?' https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg Obrysuj na kartce swoje dłonie lub poproś rodzica o pomoc. Pokoloruj palce na następujące kolory: blue, green, yellow, red, orange, pink. Policz po angielsku paluszki i nazwij kolory.
4 latki
Materiały 16.06.2020
Posłuchaj piosenki:
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki. 
Nowe słownictwo:
baby -dziecko 
mommy- mamusia
daddy- tatuś
grandma- babcia
grandpa-dziadek 
shark- rekin 
Obejrzyj filmik 2 lub 3 razy:
W trakcie oglądania wykonuj czynności z piosenki. 
Karta pracy (zał Shark Family):
Pokoloruj rodzinkę rekinów. Czy potrafisz nazwać po angielsku członków rekiniej rodziny?
Materiały 8.06.2020
Posłuchaj piosenki:
 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki. 
Powtórzenie słownictwa:
fast (szybki)- slow (powolny)
big (duży)- small (mały)
Obejrzyj filmik: 
Kształty ( shapes): circle (koło), square (kwadrat), triangle (trójkąt)
 
W trakcie oglądania staraj się powtarzać nazwy kształtów oraz ,rysować' kształty paluszkiem w powietrzu tak jak jest to pokazane w piosence.
Zadanie: 
Rozejrzyj się dookoła i spróbuj odnaleźć i nazwać po angielsku kształty z piosenki (circle, square, triangle).
Materiały 2.06.2020
Obejrzyj kilka razy filmik z piosenką 'The wheels on the bus': 
Karta pracy (zał msw-wheels-on..):
Pokoloruj autobus i jego brakujące części. Przyklej na autobus to czego na nim brakuje:
wheel (koło)
doors (drzwi)  
wipers (wycieraczki)
signals (światła)
horn (klakson)
motor (silnik)
people (ludzie)
baby (dziecko)
mommy (mamusia)
Posłuchaj piosenki 2 lub 3 razy: 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki.
Posłuchaj piosenki o kształtach: https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M  W trakcie słuchania powtarzaj nazwy kształtów.
Materiały 26.05.2020
Kształty- wprowadzenie słownictwa.
Obejrzyj kilka razy filmiki: 
Karta pracy (zał shapes):
Pokoloruj kształty z karty pracy. Spróbuj nazwać kształty i ich kolory po angielsku. 
Powtórzenie materiału:
W trakcie oglądania spróbuj liczyć (1-10) i wykonywać czynności z piosenki. 
Materiały 18.05.2020
Obejrzyj filmiki:
 https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4  W trakcie oglądania spróbuj powtarzać kolory.
Karta pracy ( zał palette). Pokoloruj paletę na kolory z filmiku. Spróbuj nazwać kolory po angielsku.
Powtórzenie słownictwa- fast, slow.
Obejrzyj 2 lub 3 razy filmik o środkach transportu, które poruszają się fast (szybko), slow (powoli): https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c 
Materiały 11-15.05.2020
Posłuchaj piosenki o pluszowym misiu:
Pokoloruj misia (zał Teddy bear) a następnie spróbuj nazwać jego części ciała po angielsku: eyes, ears, nose, arm, leg.
Posłuchaj 2 lub 3 razy piosenki o zwierzątkach https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc&t=101s . Spróbuj powiedzieć po angielsku jakie zwierzątka pojawiły się w piosence.
teddy bear
Materiały 04-08.05.2020
Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę, którą witamy się w przedszkolu. (załącznik How are you song)
Posłuchaj kilkakrotnie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
W trakcie słuchania wykonuj czynności, które pojawiają się w piosence.
Posłuchaj kilkakrotnie nowej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg
Tłumaczenie tekstu piosenki: 
Who took the cookie from the cookie jar? Kto wziął ciasteczko ze słoika?
Panda took the cookie from the cookie jar? Panda wzięła ciasteczko ze słoika.
Who me? Kto ja?
Yes, you!  Tak ty!
Not me!    Nie ja!
Then who?  Więc kto?
Karta pracy: Połącz ciasteczko ze zwierzątkiem, które wzięło je ze słoika. Spróbuj nazwać zwierzątka po angielsku.  (załacznik 3: Who took the cookie)
Załączniki:
Materiały 27-30.04.2020
Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę, którą witamy się w przedszkolu. (załącznik How are you song) 
Posłuchaj kilka razy piosenki o przedstawianiu się w języku angielskim: 
Spróbuj odpowiedzieć po angielsku na pytanie z piosenki: „What’s your name? My name is….”
Powtórzenie słówek fast/ slow:
 Obejrzyj filmik 2 lub 3 razy: https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k
W trakcie oglądania wykonuj czynności z piosenki fast (szybko), slow (powoli).
Karta pracy (załącznik fast slow): pokoloruj obrazki a następnie nazwij je po angielsku: samochód -fast, żółw- slow.
Posłuchaj piosenki o liczbach 1-12 (załącznik Numbers 1 to 12 Song)
W trakcie słuchania spróbuj liczyć oraz podskakiwać gdy usłyszysz daną liczbę.
Pomoce do zajęć:
Numbers
Materiały 20-24.04.2020

POMOCE 20-24.04.2020
Mr Potato
Balloons

Materiały 07.04.2020 – 10.04.2020
materiały 07.04.2020
Karty pracy:
j_ang

Posłuchaj piosenki o kolorach. (What’s the weather like? załącznik 4)
Karta pracy (załącznik 1 tęcza): pokoloruj tęczę na następujące kolory (yellow, orange, red, pink, purple, brown, black). Nazwij kolory z tęczy po angielsku. Odpowiedz po angielsku na pytanie z piosenki „What’s your favourite colour?”
Posłuchaj piosenki 'Superhero'. W trakcie sluchania spiewaj i wykonuj czynności z piosenki: jump (skakać), run (biegać), hide (chować się), cook (gotować), stretch (rozciągać się), climb (wspinać się), swim (pływać) , fly (latać). (załacznik 2 – I’m a Superhero piosenka).
Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę (Winter clothes załacznik 5). W trakcje słuchania piosenki wykonuj gesty put on- zakładać, takie off- zdejmować.
Karta pracy (Winter Clothes pdf załacznik 6) Nazwij po angielsku ubranka z karty pracy. Dorysuj małpce ubrania zimowe i nazwij je po angielsku.
Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać nową piosenkę o ubraniach zimowych:
Posłuchaj nowej piosenki o pogodzie https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk Wyjrzyj przez oknoi odpowiedz po angielsku na pytanie z piosenki -„What’s the weather like today?'

DO POBRANIA:  materiaynastronjzykangcz1

5 LATKI

Materiały 16.06.2020

Posłuchaj piosenki:
 
W trakcie słuchania wykonuj czynności z piosenki. 
Nowe słownictwo:
baby -dziecko 
mommy- mamusia
daddy- tatuś
grandma- babcia
grandpa-dziadek 
shark- rekin 
 
run away- uciekać
let’s go hunt- zapolujmy
safe at last- w końcu bezpieczni
Obejrzyj filmik 2 lub 3 razy:
W trakcie oglądania wykonuj czynności z piosenki. 
 
Karta pracy (zał Shark Family):
Pokoloruj rodzinkę rekinów. Czy potrafisz nazwać po angielsku członków rekiniej rodziny?
Obejrzyj filmik:

Materiały 8.06.2020

Obejrzyj filmik:
 W trakcie oglądania wykonuj czynności z filmiku. 
Obejrzyj kilka razy filmik z piosenką 'The wheels on the bus': 
Karta pracy (zał msw-wheels-on..):
Pokoloruj autobus i jego brakujące części. Przyklej na autobus to czego na nim brakuje:
wheel (koło)
doors (drzwi)  
wipers (wycieraczki)
signals (światła)
horn (klakson)
motor (silnik)
people (ludzie)
baby (dziecko)
mommy (mamusia)
Kształty
Obejrzyj filmiki:
Karta pracy (zał shapes):
Wytnij i sklej kostkę do gry (możesz poprosić o pomoc rodziców).
Rzuć kostką i nazwij po angielsku kształt, na który wypadnie.  Zagraj w grę z rodzicami lub starszym rodzeństwem.

Materiały 2.06.2020
Obejrzyj filmik:

W trakcie oglądania wykonuj czynności z filmiku. 
W trakcie oglądania powtarzaj słownictwo. Jakie przedmioty i pomieszczenia pojawiły się w filmiku? Spróbuj wymienić niektóre z nich po angielsku.  
Kształty
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Wt9XXtYYmk8 W trakcie oglądania powtarzaj słownictwo.
Zagraj w grę:

Materiały 26.05.2020

W trakcie oglądania wykonuj czynności z filmiku.
                                              Nowe słownictwo
                                                     Kształty
Obejrzyj kilka razy filmiki: 
Karta pracy (zał shapes):
Pokoloruj kształty z karty pracy. Spróbuj nazwać kształty i ich kolory po angielsku. 
Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=2jywwB8njM4 W trakcie oglądania powtarzaj słownictwo. Jakie przedmioty i pomieszczenia pojawiły się w filmikach? Spróbuj wymienić niektóre z nich po angielsku.

Materiały 18.05.2020

W trakcie oglądania wykonuj czynności z filmiku.
Obejrzyj filmik aby powtórzyć słownictwo związane z pogodą: https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc  Powiedz po angielsku jaka jest dziś pogoda.
Obejrzyj filmiki 2 lub 3 razy: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWN9h2F1VDQ W trakcie oglądania powtarzaj słownictwo. Jakie przedmioty pojawiły się w filmikach? Spróbuj wymienić je po angielsku.

Materiały 11-15.05.2020

Posłuchaj kilka razy piosenki o zwierzętach ukrytych w pokojach https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
Karta pracy do piosenki:
Połącz zwierzątka z miejscami, w których się znajdują (zał Animal House).
Posłuchaj piosenek o sprzątaniu: 

Materiały 04-08.05.2020

Powtórzenie materiału: 
Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=SX2CI5yh_TU  Odpowiedz po angielsku na pytanie z piosenki 
’How old are you?' -Ile masz lat? 
„I am five.' -Mam 5 lat.
Posłuchaj dialogu https://www.youtube.com/watch?v=H-R5KTwroc8 Przećwicz  dialog z rodzicem lub rodzeństwem. 
Części ciała:
W trakcie oglądania wykonuj czynności przedstawione w filmiku i powtarzaj wyrazy związane z częściami ciała. 
Zagraj w grę memory https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/  Gra nie wymaga umiejętności czytania ponieważ każde słówko jest wypowiadane.
Kliknij w głośnik aby odsłuchać słowo a następnie dopasuj je do obrazka.

 

Materiały 27-30.04.2020

Posłuchaj piosenki z naszych zajęć w przedszkolu: (załącznik  Eat! Drink! Dance!). W trakcie słuchania śpiewaj i wykonuj czynności z piosenki. 
Obejrzyj filmik i posłuchaj piosenek o robieniu pizzy: 
Zrób swoją własną pizzę (załącznik pizza). Spróbuj nazwać po angielsku składniki pizzy, których nauczyłeś się z filmików. 
Powtórz słownictwo związane z pomieszczeniami oglądając filmik: https://www.youtube.com/watch?v=qsmlxP8T720
Posłuchaj piosenki a następnie spróbuj ją zaśpiewać:  https://www.youtube.com/watch?v=JlKANbZ7Vpg
Pliki do pobrania:

Materiały 20-24.04.2020

Posłuchaj i  zaśpiewaj piosenkę, którą witamy się w przedszkolu. (załącznik 1 How are you song)
Posłuchaj kilkakrotnie nowej piosenki o jedzeniu: https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
Tłumaczenie tekstu piosenki:
Do you like spaghetti? Czy lubisz spaghetti?
Yes, I do. Tak, lubię
No, I don’t. Nie lubię.
Yucky! Ohyda!

Karta pracy: Połącz w pary produkty spożywcze tak jak są one połączone w piosence np: spaghetti youghurt. (załącznik 2 Do you like spaghetti)

Posłuchaj kilkakrotnie nowej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

Tłumaczenie tekstu piosenki: 

Who took the cookie from the cookie jar?Kto wziął ciasteczko ze słoika?

Panda took the cookie from the cookie jar? Panda wzięła ciasteczko ze słoika.

Who me? Kto ja?

Yes, you!  Tak ty!

Not me!    Nie ja!

Then who?  Więc kto?

Karta pracy: Połącz ciasteczko ze zwierzątkiem, które wzięło je ze słoika. (załacznik 3: Who took the cookie)

Załączniki do pobrania:
Who took the cookie
Do you like spaghetti

Materiały 07.04.2020 – 10.04.2020

materiały 5 latki 07.04.2020
Karty pracy:
materiayj_ang5latki

Materiały 30.03.2020 – 03.04.2020

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę (Winter clothes załacznik 1 ). W trakcje słuchania piosenki wykonuj gesty put on- zakładać, takie off- zdejmować.
Karta pracy (Winter Clothes pdf załacznik 2 ) Nazwij po angielsku ubranka z karty pracy. Dorysuj małpce ubrania zimowe i nazwij je po angielsku.
Kliknij na obrazki żeby usłyszeć słownictwo a następnie zagraj w grę:
Ubrania- nowe słownictwo.
Karta pracy: pokoloruj i wytnij ubranka a następnie przyklej je na lalkę. Spróbuj nazwać ubranka, w które ubrałeś/łaś lalkę ( Paper doll załącznik 3 )
Przygotowując materiały korzystałam z:
Genki English
Isl collective
Elf-kids videos
Super Simple Songs
The Kiboomers Kids Songs
Kids TV 123
Games to Learn English

DO POBRANIA : materiaynastronj_angcz2