Całością procesu dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczego w naszym przedszkolu kieruje wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna.
Ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe by sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom dzieci oraz wzbogacić swój warsztat pracy z dzieckiem.
Przestrzegamy Praw Dziecka. Staramy się , by każde dziecko miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, zaufania i tolerancji.
Wśród zatrudnionych nauczycieli tylko dwie nauczycielki posiadają niepełne wyższe, kierunkowe wykształcenie pedagogiczne.
Również zatrudniani w naszej placówce instruktorzy zajęć dodatkowych posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.
Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy z Państwa dziećmi.

Pracownicy Przedszkola:
Dyrektor: Alicja Riedel
Kierownik gospodarczy: Monika Wilczyńska
Sekretarka: Agnieszka Ożarek
Kucharka: Bożena K., pomoc kuchenna: Hanna , Małgorzata S.
Dozorca: Mariusz F.

Gr.I trzylatki: Paulina B,  Joanna Ć., pomoc nauczyciela: Dorota T., asytentka/woźna: P. Jolanta
Gr.II trzylatki: Monika K, Kamila S., asystentka nauczyciela: Katarzyna K./woźna: P. Marianna
Gr. III czterolatki: Agnieszka O., Olga B.,  asystentka/woźna: P. Janeczka
Gr. IV pięciolatki: Małgorzata K., Katarzyna Cz.,  asystentka./woźna: P. Aneta
Gr. V pięciolatki: Aldona W., Justyna K., asystentka/ woźna: P. Ania
Logopeda : P. Sonia W
Nauczyciel wspomagający: P. Laura
Psycholog przedszkolny: P. Anna

Opieka psychologiczna w roku szkolnym 2021/2022

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

opiekująca się naszym przedszkolem

mieści się przy ul. Malowniczej 31A

tel.: 22 846 19 18

Psycholog: p. Natalia Jamińska