W marcu 2019r. mieliśmy okazję wziąć udział w Międzynarodowym konkursie plastycznym: 
„Przedszkolak sprawny i zdrowy do zabawy zawsze gotowy”, którego organizatorem było Przedszkole nr 416 
im. UNICEF w Warszawie. Konkurs miał charakter międzynarodowy, co za tym idzie zgłosiło się bardzo dużo
uczestników nie tylko z Polskich przedszkoli, ale i zagranicznych. Celem konkursu było m.in. promowanie 
aktywności fizycznej i „zdrowego stylu życia”. Łącznie wpłynęło ponad 500 prac konkursowych, z czego 
praca Aleksandry Stachury z naszego przedszkola otrzymała wyróżnienie. 
17 maja odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom. 

Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

  Opracowanie: Agnieszka Ożarek
Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

DRODZY RODZICE!

Nasze przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w przedszkolu

* wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne, napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

* edukacja zdrowotna (obszar nr 3 ). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

* kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

Ruch poza przedszkolem

* zajęcia zorganizowane (obszar nr 6). Zadanie skierowane do przedszkoli współpracująch z placówkami wychowania poza przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi: zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

* zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty ( dokumentacja foto/wideo, opis );

* aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8). Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej lub dyrektorów przedszkoli: zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka.