7.00 – 8.30
-Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.
-Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym.
-Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.
8.30 – 9.00
-I śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczne.
9.00 – 10.45
-Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości, realizowana według wybranego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową.
Język angielski dla 5 – latków.
-Zabawy ruchowe/ dowolne
-Czynności porządkowe i higieniczne.
10.45 – 11.00
-II śniadanie, czynności samoobsługowe
11.00 – 12.15
-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody (z razie niesprzyjających warunków atmosferycznych).
12.15 – 12.30
-Przygotowanie do obiadu; zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
12.30 – 13.00
-Obiad; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne..
13.00 – 15.00
-Poobiedni relaks.
W grupach młodszych odpoczynek po obiedzie połączony ze słuchaniem ulubionych bajek.
W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia). Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, praca w małych zespołach, zabawy swobodne.
-Zabawa ruchowa i czynności higieniczno – porządkowe.
14.45 – 15.00
-Podwieczorek, czynności samoobsługowe.
15.30 – 17.00
-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody (z razie niesprzyjających warunków atmosferycznych), czynności samoobsługowe.
-Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.